Gazet van Antwerpen
Gemeenschappelijke Persdienst
General Anzeiger
Generations
Goois Weekblad
Gouden Gids
Goudsche Courant
Groene Weekblad
Grote Mars Revue
Guides Catholiques de Belgique