Gazet van Antwerpen
Gemeenschappelijke Persdienst
Goois Weekblad
Goois Weekblad
Goudsche Courant
Groene Weekblad
Grote Mars Revue